Maturita

Pokyny k maturitní zkoušce:

Maturanti, komise zeměpisu vytvořila ke každé maturitní otázce osnovu (podotázky, či obsah otázky), kterou bude u maturitní zkoušky vyžadovat. U otázek regionálního charakteru se řiďte kromě osnovy tímto doporučením, jak zpracovat tyto otázky:

Region – jeho vymezení
Poloha, rozloha, pobřežní členitost
Přírodní poměry – povrch, podnebí, vodstvo, biomy, půdy
Obyvatelstvo – demografické charakteristiky …, hustota zalidnění, rasové, národnostní složení, náboženství, sídla
Hospodářství – vyspělost, struktura hosp. sektorů (těžba, zemědělství, průmysl, služby…)
Mezinárodní spolupráce, integrace
Zajímavosti, specifika

K dispozici na potítku bude Školní atlas světa a Školní atlas České republiky, se kterým se pracuje přímo u zkoušky. 

Práce s atlasem je nutností a hodnotí se kladně.

Hodně štěstí.

Komise Ze

Maturitní otázky


Pokud máte zájem maturovat ze zeměpisu, je nutné digitálně odevzdat níže přiložený dokument:
ĉ
Mgr. Petr Bárta,
24. 9. 2018 13:31